Pirkimo sąlygos

 
 

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto parduotuvėje „ NORIU ŽAISLIUKO“ (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir interneto parduotuvės „NORIU ŽAISLIUKO“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės).
  1.2. Parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.
 2. Pirkimo – pardavimo sandorio sudarymas
  1. Pirkimo-pardavimo sandoris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pirkėjas, pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis  paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.
   2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

  

 1. Pirkėjo teisės
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3.2. Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną.
  3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sandorio, sudaryto su Pardavėju, pranešdamas apie tai raštu (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo ) Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
  3.4. Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sandorį, jeigu Pirkėjo gauta prekė buvo sugadinta transportavimo metu, gauta ne ta prekė ar prekė neatitinka detalaus aprašymo.
 2.  Pirkėjo pareigos
  4.1. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti visą prekės aprašymą.
  4.2. Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje pateikti teisingus asmens duomenis.
  4.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.
  4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 3.  Pardavėjo teisės
  5.1. Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šio Sandorio sudarymo ir vykdymo tikslais.
  5.2. Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.
  5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytus pirkimo-pardavimo sandorius.
  5.4. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nesumoka už prekes per 2 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
  5.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais,Pardavėjas susisiekia su Pirkėju Prekių užsakyme nurodytu telefonu. Jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti telefonu su Pirkėju per 2 darbo dienas, jis turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
  5.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytiems pirkimo-pardavimo sandoriams.
  5.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  5.8. Visos prekės prieš pristatant Pirkėjui yra išpakuojamos ir tikrinamos. Dėl šios priežasties prekių išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo gamintojo išdėstymo. Prekėms garantija netaikoma.
  5.9. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 4.  Pardavėjo pareigos
  6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
  6.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti prekės aprašymą, jame isdėstyti prekės savybes.
  6.3. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu sutartomis sąlygomis.
  6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.
  6.5. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 1. Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai
  7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais su PVM.
  7.2. Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.
  7.3. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito:
  7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu. Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.
  7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą per 2 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie užsakymo patvirtinimą, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes ir prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sandorio ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.
  7.5. Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Jūsų paskyra“ skyrelyje „Mano užsakymai“, paspaudęs nuorodą „Užsakymo numeris“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, prekių pristatymo kaina bei galutinė suma „Viso:“, kurią reikia sumokėti.
 2.  Prekių pristatymas
  8.1. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsisakyti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Prekes galima užsisakyti el. parduotuvėje arba paskambinti nurodytais telefonų numeriais. Prekės bus pristatomos paštu, per LP EXPRESS terminalus, LP kurjerių arba susitarus atsiimti iš parduotuvės ar kitos vietos.
  8.1.2. Pristatymo kainos, pristatymo būdu "Lietuvos pašto skyrius" t.y. pristatymas iki artimiausio pašto skyriaus pagal Pirkėjo nurodytą pristatymo adresą, per LP EXPRESS terminalus ar LP kurjerių yra nurodomos skiltyje Prekių pristatymas. Prekių pristatymo terminas 1-4 darbo dienos. Tikslesni terminai nurodyti skiltyje Prekių pristatymas.
   
 3.  Prekių grąžinimas, keitimas ir garantija
  9.1 Žaislų parduotuvėje "NORIU ŽAISLIUKO" visos prekės yra importuojamos tik iš ES šalių. Šios prekės yra saugios ir atitinka visus ES keliamus reikalavimus.
  Prekėms garantija neteikiama. Prekės prieš parduodant yra patikrinamos. Pagrindinės savybės yra nurodomos prekės aprašyme.
  9.2. Prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. 
  9.3. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis kokybiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
  9.4 Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:
  a) Prieš siųsdami prekę mums, įsitikinkite, jog visos etiketės prisegtos.
  b) Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  c) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  d) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
  e) Grąžinama prekė turi būti tos pačios kompektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 4. Prekėms su pažeista pakuote, sugadintoms prekėms ar netinkamai naudojamoms prekėms grąžinimas netaikomas.
  9.4 Pardavėjas, gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 3 dienas įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, įsipareigojame pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus (be siuntimo išlaidų) per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos prekės gavimo.
  9.5. Visos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  9.6 Pardavėjas neatsako, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais  gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.
  9.7 Norėdami grąžinti prekę, nedelsiant informuokite el. paštu info@noriuzaisliuko.lt.
 5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 6. Asmens duomenų apsauga. 

     11.1. 11 punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės numatytos visiems asmens duomenims, kuriuos Pardavėjui peteikia Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve Noriuzaisliuko.lt

     11.2. Pardavėjas saugo Pirkėjo ar užsiregistravusio lankytojo inernetinėje parduotuvėje Noriuzaisliuko.lt asmens duomenis. Norėdamas įsigyti prekių, Pirkėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei el. pašto adresą. Visus asmens duomenis Pardavėjas naudoja prekių pardavimo ir prekių pristatymo tikslais. 

    11.3. Pardavėjas neturi teisės platinti ar atskleisti Pirkėjo ar registruoto internetinės parduotuvės lankytojo asmens duomenų, išskyrus partneriams, susijusiems su prekių pristatymu ir internetinės parduotuvės administravimu ar kitas paslaugas, susijusias su tinkamu užsakymo įvykdymu, tik tiesioginės rinkodaros tikslais. Atskleisti asmens duomenis galima tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 1. Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 637520.

  Kilnutė Riškuvienė

  Saulėtekio g. 9,

  Joniškis; 

  Atsisk. Sąskaita LT07 7300 0101 4108 7303

  Swedbank AB, banko kodas 73000

          arba

          Atsisk. sąskaita LT60 7044 0600 0805 9912

         AB SEB BANKAS, banko kodas 70440

El. paštas: info@noriuzaisliuko.lt

tel.: 8 613 31941